پاورپوینت درمورد مديريت دانش كاركنان

پاورپوینت درمورد مديريت دانش كاركنان

پاورپوینت درمورد مديريت دانش كاركنان

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :14 اسلاید

 

 

 

بخشی از اسلاید ها :

 منطق انتخاب رويكرد

 

 

1- مورد توافق خبرگان بوده.

2- نسبت به ساير مدلها كاملتر وكاربردي تر مي باشد.

3- شامل دو بخش درون سازماني وبرون سازماني مي باشد و تطابق بيشتري با جايگاه معاونت

 توليد خودرو سواري دارد كه از يكسو وابسته به استراتژي و اهداف  كلان شركت و از سوي ديگر

 داراي ابلاغيه استرالتژي و مأموريت و  اهداف مستقل مي باشد.

4- علاوه بر بهبود مستمر از درون اين مدل نشان دهنده ارزيابي از بيرون نيز مي باشد.

 كه ساختار فعلي معاونت سواري در جوايز تعالي است.

5- مفهوم چرخه رادار در مفهوم مدل قابل رؤ يت و مشخص و قابل درك  و در نتيجه

 داراي قابليت اجرايي بيشتري مي باشد.

 

 

 منطق انتخاب رويكرد

 

6- نسبت به ساير مدلها جديد تر و روزآمد مي باشد در عين اينكه همه آنها را پوشش مي دهد.

 

7- مسير تعالي و تكامل مديريت دانش قدم به قدم و بصورت راهنما در مدل تعيين گرديده.

 

8- با عنايت به نتيجه ارزيابي APO و اخذ نمره 108 از 220 و قرار گرفتن در رده آغاز و در ك نياز

اين مدل  به دليل جامعيت مناسب مي باشد.

 

9- همچنين در منابع علمي، جهت استفاده در واحدهاي توليدي و صنعتي سفارش شده.

 

روند اصلاحات و استراتژي مرتبط :

 

 رويکرد مديريت دانش از اوايل دهه هشتاد  همزمان با تصميمات مديريت شرکت جهت حضور در ارزيابي

 هاي جايزه هاي تعالي (EFQM) موردتوجه واقع شده و مطالعات استراتژيک و پروژه هاي تحقيقاتي

 انجام شده (اينترنشيپ، پژوهشي، پايان نامه) دراين حوزه منتج به انتخاب مدل ويگ  گرديد.

 در طي سنوات گذشته سازمان سواري سازي بمنظور بهبود اين رويکرد اقدام به بازنگري گزارشات بازخورد

 و بررسي فعاليت هاي مرتبط با هر يک از زير فرايند هاي مديريت دانش نموده است .

كليه فعاليتها در اين حوزه همسو با استراتژي فعال سازی حلقه های یادگیری و نوآوری در کارکنان در منظر

 رشد و يادگيري مي باشد.

در سطح سازمان با توجه به ارزيابي ها و خودارزيابي هاي انجام شده در سال 90 و 91 در جايزه ملي کيفيت

  لزوم بازنگري و بهبود در رويکرد مديريت دانش احساس شد و با بازنگري ساختار سازماني در حوزه

 منابع انساني درسال 91 انجام و با تشکيل دو کميته عالي دانش و نوآوري (به شماره2162110036) 

و کميته اجرايي مديريت دانش (به شماره 2162110035 ) فرايند توسعه اين رويکرد ادامه پيدا کرد.


دسته:

پاورپوینت درمورد مديريت دانش كاركنان

خرید آنلاین